İşte tarımın yol haritası! Arazi bankacılığı ve pestisite alternatif

MELTEM GÜNEŞ / Ankara – Plandaki hedeflere göre, tarım istatistikleri uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilecek, tarım bilgi sistemleri tarımsal üretimin tüm süreçlerinin sağlıklı şekilde kayıt altına alınması ve izlenmesi için “etkin işler” hale getirilecek. Tarımsal arazi kullanım planlarının hazırlanması tamamlanacak. Kayıt ve bilgi sistemleri erken uyarı, piyasa kontrolleri, üretim planlaması ve stok yönetimini sağlayacak şekilde bütüncül bir yaklaşımla tasarlanacak. Tarım arazisi piyasalarının geliştirilmesi ve tarım arazilerinin etkin kullanılmasının sağlanması amacıyla “arazi bankacılığı” sisteminin kurulmasına yönelik düzenleme yapılacak. Pestisit ve antimikrobiyallere alternatif ürünlerin geliştirilmesi ve kullanımı desteklenecek.

Yem maliyeti azalacak

Hayvansal üretimde verim ve kalite yükseltilecek, en önemli hayvansal üretim girdisi olan yem maliyetlerinin azaltılmasına yönelik mera ıslah çalışmalarına hız verilecek, ürün ve pazar çeşitliliği artırılacak. Anaç hayvan sayısı artırılarak kırmızı et üretimindeki küçükbaş payının yükseltilmesi amacıyla küçükbaş hayvan yetiştiriciliği desteklenecek. Son verilere göre 56,4 milyon olan küçükbaş hayvan sayısının 2028’de 63,4 milyon, 16,8 milyon olan büyükbaş hayvan varlığının ise 18 milyona yükseltilmesi hedeflendi.

Piyasaya arz edilen veteriner tıbbi ürünlerin tüm test ve analizlerini yapacak olan “Veteriner Tıbbi Ürün Kontrol Merkezi” kurulacak.

İklim değişikliğine dayanıklı ormanlar kurulacak ve ormanların yutak alan fonksiyonlarını arttıracak şekilde yönetim planları geliştirilecek. Orman kaynaklı ürün ve hizmetler sürdürülebilir orman yönetimi ilkeleri çerçevesinde ihracat odaklı çeşitlendirilecek. Orman varlığının yoğun olduğu bölgelerde orman ürünleri ihtisas OSB’leri kurulacak, sektörde kümelenme sağlanacak. Konut ve iş yerlerinde ahşap kullanımı yaygınlaştırılacak.

Su Kanunu çıkarılacak

Planda su kaynaklarını korumaya yönelik yer verilen hedeflerin bazıları şöyle:

“Etkin su kaynakları yönetimi için Su Kanunu çıkarılacak. Tüm havzalarda ulusal taşkın, kuraklık tahmini ve erken uyarı sistemi kurulacak. Büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinin görev ve yetkilerinin netleştirilmesi amacıyla mevzuat düzenlemeleri yapılacak. Ruhsatsız su kullanımı ve izinsiz deşarjlar engellenecek, cezai yaptırımlar caydırıcı hale getirilecek. Maden sahası ruhsatları verilirken yer altı sularına olabilecek olumsuz etkiler göz önünde bulundurulacak.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x